Tijdens een wandeling of met een kop thee gaan we zonder oordeel in gesprek en kijken we samen naar wie je bent, welke hobbels je ervaart en hoe je stappen kunt zetten.

We creëren een veilige setting waarin we kijken naar de situatie van nu. Waar zitten de pijnpunten? Waar zitten de hobbels? Naar welke situatie wil je toewerken?

Oude patronen en opvattingen komen aan bod. Ideeën en plaatjes die je als kind thuis of op school hebt opgedaan, of wellicht zelfs in een ander leven. We bespreken terugkerende situaties en keuzes die je daarin gemaakt hebt en wellicht de wil om het nu anders aan te pakken.

Je bent groeiende als mens, relationeel, in het werk en wellicht ook spiritueel of intuïtief. Je bent misschien net (opnieuw) moeder geworden, of vader. Jouw kind zegt en ziet dingen die jij niet kunt plaatsen en vroeger als fantasie werden afgedaan?

Misschien zit je in een midlife crisis of heb je dertigers dilemma. Jouw leven verandert. Je hebt een voorgevoel, merkt dingen (eerder) op die je vroeger niet of later opmerkte. Je bent misschien snel overprikkeld (licht, geluid, (te)veel mensen bij elkaar). Je hebt het idee dat jouw werk- of leefsituatie (nog) leuker kan.

Al deze zaken kunnen van invloed zijn op hoe je jouw leven ervaart en de keuzes die je maakt voor de toekomst. We kijken samen naar wat je anders wilt en wat daarvoor nodig is. In dit proces plaats ik situaties, opvattingen en ideeën in een ander perspectief of in een andere context. Dit helpt je zaken anders te zien en zo keuzes anders te maken dan voorheen. Je krijgt handvatten om anders om te gaan met situaties.

Heb je een BDE (Bijna Dood Ervaring), of, in het Engels, een NDE (Near Death Experience) gehad gehad en wil je daar veilig, open en vrij over praten? Dat kan!

Ik ondersteun je door te luisteren, vragen te stellen, te spiegelen, jou de situatie vanuit een ander perspectief te laten bekijken en te laten zien welke stappen je reeds gezet hebt. Respect ervaren voor wie je werkelijk bent en je veilig voelen zijn essentieel om het gesprek volledig open te kunnen voeren, een helder zicht op jezelf te krijgen en zo zuivere keuzes te kunnen maken en stappen te kunnen zetten met het oog op jouw toekomst.